Cisco Support Community
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Cisco PAP2T, SPA2102 a SPA3102 Rychlý průvodce CZ

Cisco PAP2T, SPA2102 a SPA3102 Rychlý průvodce CZ

Rychlý průvodce produktu PAP2T, SPA2102 a SPA3102

Duležitá je sekce 4. která obsahuje popis IVR menu zařízení, naleznete jej na straně 10 v přiloženém PDF dokumentu

Tomáš Chott

support@cisco-partners.cz

Version history
Revision #:
1 of 1
Last update:
‎02-16-2012 03:45 PM
Updated by:
 
Labels (1)