Cisco Support Community
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Cisco RV220W v praxi

Cisco RV220W - VPN router

Cisco Small Business routery jsou určeny především pro segment malých a středních firem.

Model RV220W je v současné době vlaková loď segmentu all-in-one routerů v Cisco Small Business.

rv220w.jpgIMG_7067.jpgIMG_7072.jpg
IMG_7074.jpgIMG_7075.jpg

Mezi základní vlastnosti patří:

 • Gigové ethernetové porty
 • WiFi 2.4Ghz a 5Ghz ve variantě B/G/A/N (pozor AP podporuje v provozu buď 2.4Ghz nebo 5Ghz)
 • Podpora multiple SSID až 4 SSID
 • podpora VLAN až 16 aktivních (rozsah 1-4096)
 • Firewall s možností rozšíření o Cisco Protect Link Gateway (Content filtering, Web filtering)
 • IPSec VPN až 25 site-to-site tunelů
 • 25 QuickVPN tunelů pro klienty (pozor nejedná se o Cisco VPN klienta)
 • 5 SSL VPN tunelů
 • 10 PPTP VPN tunelů
 • QoS port base nebo application base
 • plná podpora IPv6

výčet všech vlastností naleznete zde v datasheetu

rv220w_schema.jpg

Přejdeme ale od datasheetu ke skutečným parametrům, v LABu jsme testovali propustnosti NAT (tedy WAN-LAN), inter-Vlan routing (VLAN-VLAN) a VPN (Client-Router).

Výsledky testů jsou níže:

Cisco RV220W fw 1.0.2.4

QuickVPN 1.4.2.1

Testovalo se pomocí programu JPerf při zátěži 10 session a běžné velikosti paketů.

NAT (WAN-LAN provoz)

WAN.png

[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth

[248]  0.0-360.0 sec  2.58 GBytes  61.7 Mbits/sec

[232]  0.0-360.0 sec  2.64 GBytes  63.0 Mbits/sec

[184]  0.0-360.0 sec  2.96 GBytes  70.6 Mbits/sec

[240]  0.0-360.1 sec  2.60 GBytes  62.1 Mbits/sec

[224]  0.0-360.1 sec  2.56 GBytes  61.0 Mbits/sec

[192]  0.0-360.1 sec  2.53 GBytes  60.4 Mbits/sec

[200]  0.0-360.1 sec  2.65 GBytes  63.3 Mbits/sec

[208]  0.0-360.1 sec  2.61 GBytes  62.2 Mbits/sec

[256]  0.0-360.3 sec  2.52 GBytes  60.2 Mbits/sec

[216]  0.0-360.4 sec  2.61 GBytes  62.1 Mbits/sec

=================================================

[SUM]  0.0-360.4 sec  26.3 GBytes   626 Mbits/sec

Inter-VLAN routing (VLAN-VLAN provoz)

vlan.png

[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth

[208]  0.0-360.0 sec  3.10 GBytes  74.0 Mbits/sec

[184]  0.0-360.0 sec  3.19 GBytes  76.2 Mbits/sec

[200]  0.0-360.0 sec  3.33 GBytes  79.4 Mbits/sec

[240]  0.0-360.0 sec  3.17 GBytes  75.6 Mbits/sec

[248]  0.0-360.0 sec  3.13 GBytes  74.7 Mbits/sec

[216]  0.0-360.0 sec  3.40 GBytes  81.1 Mbits/sec

[232]  0.0-360.0 sec  3.22 GBytes  76.7 Mbits/sec

[192]  0.0-360.0 sec  3.11 GBytes  74.1 Mbits/sec

[256]  0.0-360.3 sec  3.07 GBytes  73.1 Mbits/sec

[224]  0.0-360.3 sec  3.19 GBytes  76.0 Mbits/sec

=================================================

[SUM]  0.0-360.3 sec  31.9 GBytes   760 Mbits/sec

VPN (QuickVPN-Router provoz)

[216]  0.0-360.4 sec  2.61 GBytes  62.1 Mbits/sec

=================================================

[SUM]  0.0-360.4 sec  2.61 GBytes   62.1 Mbits/sec

Výsledky základního měření tedy přibližně odpovídají datasheetu. Při měření NAT propustnosti při jedné session jsem dosáhnul rychlosti cca 198Mbits/sec, při deseti je to pak 626Mbits/sec.

Naměřené hodnoty jsou při vypnutém Cisco Protect Link Gateway a pouze se základním firewallem.

Multiple SSID

wifi.png


Router podporuje až 4x SSID, každé může mít nastaveno libovolné zabezpečení, nechybí ani možnost přiřazení do VLANy.

Užitečná může být i podpora WMM a WDS.

Oproti původnímu modelu WRVS4400N u modelu RV220W nalezneme

 • kompletně přepracované GUI
 • vyšší propustnost zařízení
 • podpora rozšířených Access Listů
 • podpora SSL VPN

Quality Of Services

Router podporuje protokol 802.1p QoS nebo například service QoS. Jako kompatibilní switch můžete použít například modely z řady Cisco SF/SG 200 nebo 300.

IPv6

Nalezneme zde i podporu IPv6 v módu dual-stack a v6 to v4 tunneling.

Security a SSL

Díky podpoře SSL VPN v zařízení nalezneme rozšířenou podporu certifikátů, je možné dohrát vlastní SSL nebo vygenerovat self-signed.

Nechybí podpora RADIUS serveru nebo ověřování 802.1x.

Management a monitoring

mgmt.png

V administraci nalezneme nastavení Logování, SNMP, Diagnostika a další.

Webex o VPN routerech a živou ukázku naleznete zde

V případě problému mě neváhejte kontaktovat na HelpDesku

support@cisco-partners.cz

Tomáš Chott

Version history
Revision #:
1 of 1
Last update:
‎09-12-2011 12:35 PM
Updated by:
 
Labels (1)