Cisco Support Community
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Cisco Small Business katalog produktů Červen 2009 Anglicky

Produkty Cisco Small Business jsou ideální pro malé firmy, které chtějí jednoduché produkty
splňující transakční potřeby technologie pro přístup k síti. Produkty Cisco Small Business (včetně
řady Linksys Business) jsou součástí uceleného portfolia cenově dostupných síťových produktů,
sestavených speciálně pro malé firmy – které prostě fungují – a přinášejících základní, spolehlivou
konektivitu bez jakéhokoli nastavování.

Version history
Revision #:
1 of 1
Last update:
‎12-12-2009 01:43 PM
Updated by:
 
Labels (1)