Cisco Support Community
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Cisco VPN propustnosti na ISR g2

Cisco VPN propustnosti na ISR g2

Velice šikovná tabulka popisuje maximální počty VPN  tunelů a propustností u routerů Cisco ISR generace 2

tedy routery řady Cisco 880, 890, 1900, 2900....

Doporučuji pročíst před nákupem zařízení.

Version history
Revision #:
1 of 1
Last update:
‎07-12-2011 11:22 AM
Updated by:
 
Labels (1)