Cisco Support Community
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Jak upgradovat PIX na ASA5500 ?

Dokument v příloze popisuje rozdíly mezi produktem Cisco PIX a Cisco ASA.

Produkty řady PIX jsou již delší dobu END of Life a END of Sale, není tedy jiná možnost než zakoupit novou řadu ASA5500 série.

Version history
Revision #:
1 of 1
Last update:
‎12-13-2009 03:22 PM
Updated by:
 
Labels (1)