Cisco Support Community
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Novinky firmware verze 1.1.x pro switche Cisco SF/SG 200 a 300

Nový firmware pro switche řady Cisco 200 a 300 Series: Nový management, bezpečnostní funkce, přidána podpora Voice

Nový firmware řady 1.1.x obsahuje tyto hlavní novinky/změny:

  • Automatická funkce voice VLAN vytváření a propagování na dlaší prvky v síti
  • Synchronizace voice VLAN a QoS parametrů S IP phones a Cisco voice platformou UC3xx/UC5xx
  • Automatická konfigurace switch portů na základě dynamicky nalezených zařízení access points, IP phones, switches, unified communications platforms, a další
  • Automatické nastavení zabezpečení portů pomocí Auto Smartports
  • Možnost používat CDP, LLDP-MED, Auto Smartports, a další Cisco inteligentní software pro nastavení bez uživatele

  • Cisco Discovery Protocol: Automatická detekce všech zařízení připojených k síti a nastavení instrukcí těchto zařízení pro používání voice VLAN nebo QoS parametrů.

  • Cisco Auto Smartports: Smartports automaticky nastavuje porty se specifickým zabezpečením, QoS pro daná zařízení.

  • Cisco Textview: olnohodnotná Text-based konfigurace. Menu-based CLI zůstává také zachována. Doplněním je i klasická Web-based GUI, SNMP/RMON, i nástroj FindIT.

  • Zlepšené Zabezpečení: Nové funkce Bridge Protocol Data Unit (BPDU) Guard. Secure Core Technology (SCT).

  • Q-in-Q: Povolení VLANs transparentně přes sít poskytovatele a izolace ostatního provozu uživatelů.

support@cisco-partners.cz

719
Views
0
Helpful
0
Comments