Cisco Support Community
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
New Member

Testen van een config

Hallo,

Ik wil graag een config testen op een 1941. Ik heb dit geprobeerd met Config replace newconfig.txt running-config, maar dan verlies ik de connectie, en moet ik de router laten restarten.

Ik denk dus dat ik de router met de nieuwe config moet starten, maar ik wil dat hij na bv 10 min, weer met de originele restart, of in ieder geval, wanneer ik de verbinding verlies, de router na een restart weer met de originele config opstart. Ik weet dat het met een Asa met wat trucjes kan, maar kan het ook op een 1941?

69
Views
0
Helpful
0
Replies
CreatePlease to create content