Cisco Support Community
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
New Member

Crashdump on Cisco 4006

We had some problems last night with the 4006 and loosing connectivity to various devices. After a show log, it said to do a show crashdump 1. Does anyone know where to decode one of these crashdumps?

4006> (enable) show crashdump 1

Version and date:

Old crashdump format or invalid Version and Date

Register contents:

meteor reset cause 0x000000df

epc 0x7fffff77fffdffff sp 0x77fffffffffffff7

ra 0xfffffbfffff7ffff at 0xed7bfb97f677ff6f

v0 0x5ddfffff376fff5f v1 0x71fffdffffffffef

hi 0x5d77ffffdfeffffd lo 0xfff77ff7d7ffddff

a0 0xffffffefffefffff a1 0x37df7fffffffffff

a2 0xfffffff7fddfffff a3 0xd3f7fff9fffffff7

sr 0xfff7ffffffd7dfff badva 0x6ff7ffddfdffffff

cause 0xf5f7f7fff5dffffb gp 0xf5fd7ffffd6ff7ff

t0 0xffff5f7fedf5ffff t1 0xc5f557fff77f7fff

t2 0xf7f7ffff7ffff7ff t3 0x7ffffffff75de7f7

t4 0x7fdff77fff7f7ffd t5 0xfdf9ffefffffff7f

t6 0xfff7fffff5fff7ff t7 0xddfffff7fff7dfff

t8 0xf7ffffdfdfff7f6f t9 0xcffffdff7fcfffff

s0 0xff7fffffffffffff s1 0xf7ffffeff5dff7fd

s2 0xfd5ff7fff7f7ffe7 s3 0xf7fffbfffff7f7ef

s4 0xf5ffffffff7d7fff s5 0xfefdefdff7ffdfff

s6 0x6f05ff75953f1f4d s7 0x8b45f7ef5edf59ec

s8 0x7fdddf1ff9657e3d

feir 0xb91f7c37b7bd1d3f fcsr 0x547f813dbb7bffff

f0 0xfd7dcbf997bd3d17 f1 0x1afffd2e43fbf38f

f2 0xb7eb46b5e9b57fdf f3 0x4f555e4d7f7fdbf7

f4 0xdb3d5b377db96f79 f5 0x9ddf74ed7971e68f

f6 0xfc6dfd3bff77337b f7 0x2d7dab7bfd4dd9d5

f8 0x39d2f99f3ff713ef f9 0xfb1cf65ced5d3f69

f10 0x7771cd3f97f94f7f f11 0x1f994f3ddf59ff77

f12 0x5ddff9bbbdb3773d f13 0x2de9fdad73d3377f

f14 0x7df19daa7e3576fb f15 0x13599471f9d91d9f

f16 0xab1d6dcf7fbd45ff f17 0xf32a776d3de77d7a

f18 0x4f5dfb3fbbb11b9d f19 0xb595f55fb9fbfd9f

f20 0xffd75f3354f395eb f21 0x3fbfbf757fae4dab

f22 0xfb5bff7f7deffdbb f23 0x7937b5d17bbdfdfd

f24 0x7cb3de3df9d62fac f25 0x69bf3d7ff9bd548f

f26 0xfddd791ddd3b493b f27 0xf57df5c53e777fff

f28 0x74dfff5fdd7eefdf f29 0xe9ffff5fdfffdfff

f30 0xdfffdff775f7fff7 f31 0x7dffef7e7ff7ffff

Exception Handlers Executing: -32897

Thread flags: 0xffffffffff7fff6f

Stack contents:

Popped part:

0xffdff7ff 0x3ffffffe 0x54dfcffd 0x57ffffff

0x5ffffdff 0xfffffcff 0xaa93ff7f 0xfffffd5f

0xffdfffff 0xffff7fff 0xff5ffff7 0xffbfffdf

0xffdfffde 0xfffeff7f 0xffffffff 0xf7ff7dff

0x7fbfdfff 0xffffffdf 0xff7fdfff 0xfeffefff

0xf7dd7fff 0xffffffff 0xed7ffffd 0xffdfffff

0xfdf7ffff 0xfeffffef 0x5fdf1f7d 0x7fff7fff

0xffdfffff 0xdf7bffff 0xffffdff7 0xffd77f7f

0xf7ffffdf 0xffdf77ff 0xe73ffffd 0x7fffffff

0x6fbfffff 0x7fffff7f 0xf7b73ffd 0xffffffff

0xff5fffdf 0xdfffffff 0xf7ffffbe 0x7ffe7eff

0xffffdfcf 0x7fff7fff 0xfddfd7ff 0xfffff77f

0x3fffffff 0xffd7b7ff 0xffffffff 0x77df7ffe

0xff7fffff 0x7fffffff 0xb1bfb9dd 0xfb7dc53c

0x7e77377a 0xbf7d3fbf 0x5cfd8e77 0x3eebc797

0xfb7f7edd 0x4dfd57fb 0x7fe46d55 0xfd3f4fd7

Pushed part:

0xfdbdfdfd 0x1bbfeb75 0xe8ffbd5c 0x7e1d3d69

0x61aecebd 0x7f77375f 0x79dfde1f 0x9f5de65d

0x7a1d7fde 0x7f7b7fec 0xdfd7de5f 0x953d5e7e

0xffb59dfb 0x5ff3d5be 0x2dfd7e8d 0x7d7db57d

0x3e7e1ffb 0x7e6c7c1f 0x6f497e7d 0xff3d5d99

0x5bef3d9b 0x39beff54 0x253e681d 0xdf3bfb7f

0x48fd6f7d 0xf7ff5edb 0xfd5dbef7 0xb25d5d1b

0xf77d5e5f 0xeb7ab91f 0x0c77fe6d 0x6d7f3df4

0xffef35bf 0x7f6bff7d 0xd1bf797f 0x3dbe5c4f

0xefbb7e08 0x5ffe6e7f 0xddffda37 0xddbf3dff

0xdf3d7fce 0xf97f7dff 0x173efd36 0x3fd0fff9

0xfdfff5bf 0xef7c7b7e 0xcef7feff 0xdfd0fdbd

0xdffc791d 0x7bddfc6d 0x55fff95d 0x7dcb7fff

0x7d3f5fae 0xff77b9cd 0x3957efc7 0xdd7fffdf

0xd49cfdff 0xd95f7f7f 0xc6ffed5f 0x7ffdfddd

0xfddffd5f 0x7fffffff 0xc6dfff79 0x7fffffff

0x7ddffffb 0x75edff7f 0x1d7d57f7 0x7ddcffff

0xff5ffdff 0x7fffff7f 0x7577db7d 0xffff7fff

0xd77ffffe 0x6dfffffd 0x7f7ffdff 0x7fff6fbf

0xfffffd7d 0xf7ffffff 0xff777fdf 0xff7ffffd

0x7f7f7d7f 0xff7fd67f 0xffff7ffd 0x7f6ddffd

0xfe7f7f7f 0xffd57ffd 0x5fffbfff 0x4ffff5f7

0x7df77dff 0xffffffff 0xffdffe7f 0x35df7fff

0xffefffff 0xfffff757 0xf7ffffff 0xfffff7ff

0x7fffffff 0x5fef7fff 0x7cfefff7 0xffff7fff

0x7f5ffeff 0x3f7ffd7f 0x77f7ffef 0xffdfff6f

0xfcfffddf 0x7ffffff6 0xdffdff5f 0x7fdfef7f

0xfffffd7f 0x7fffff77 0xf7ff7fff 0xfedd7ef7

0xffffc7ff 0xffbfffff 0x6dffff7f 0xf77fdf77

0xfffd6bff 0xfddfffff 0x5e1ff9d1 0x7d7f76bf

0x97736e6f 0x8e72d5b8 0xc7776a1d 0xfdbbf7ff

0x5d77dd25 0x55ff576f 0x5dbb7f7e 0xefbcd7be

0xed665dff 0x5fef559b 0xfdf11d55 0x56f959fe

0x7dd53697 0x657c3f6c 0x4fddb734 0xb3bfbc4f

0x5fedddf7 0x6b7f7ba9 0x757b7f5a 0xff7e7f7f

0x3d76d6fd 0x70bbbdec 0x7f7f55f7 0x8ff77b54

0x5471df77 0xea5f7f7d 0x7ffd7fbc 0x777f1f55

0xe775f73a 0x77df3b71 0x1bb516f5 0x73fbd79f

0xd7567d3d 0xd1f4fd7a 0x65de1fff 0xbd7f1ff7

0xf1bd797d 0x5b5f9fbf 0x3c4e67fd 0xb3ff777d

0x537ff7a4 0x4b5b3f3b 0x3ebe15fd 0xb77b7733

0xfdbb7b7d 0x3bf77fbc 0x84d977e7 0x1f57f2ff

0xfd5cbf1f 0x1f555b7b 0x7e7d5ffd 0x031ffdfb

0xdf5ff76d 0xfff5d366 0x95d83fff 0x3ffaddf7

0x5cfe77f9 0xd0bf7ff6 0x592c53c7 0x5d7fdfd5

0xfe1e767f 0xf3fffbff 0x68777776 0x4f767fff

0x7fff7ffb 0xf5fff7ff 0xe5edfdff 0xffdf7fe7

0xffffffef 0xfffff5cf 0xbfdfef7f 0xffffffef

Saved checksum: 0xbeccc661 Computed checksum: 0xbeccc661

4006> (enable)

2 REPLIES
Cisco Employee

Re: Crashdump on Cisco 4006

The crashdump is invalid, notice the date/time. What version of code? Post along with show env 1 (or show nvramenv 1 if 6.x).

New Member

Re: Crashdump on Cisco 4006

The switch didn't crash due to software exception if the crashdump is invalid. Try doing a clear crashdump 1 and wait for the next crash if it ever happens and hopefully you would get a valid dump.

361
Views
0
Helpful
2
Replies
CreatePlease to create content